Dobór systemu informatycznego aby odpowiadał dokładnie potrzebom klienta

Wybór systemu informatycznego to jedna z najważniejszych decyzji w każdym przedsiębiorstwie, mająca wymiar strategiczny. Oprócz stosunkowo wysokich nakładów na jego pozyskanie, ma ona bezpośredni wpływ na zmianę efektywności działania organizacji w praktycznie wszystkich obszarach jej funkcjonowania w kilku, a czasami kilkunastu następnych, latach. Trafna decyzja to uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej, wynikającej z lepszej kontroli procesów wewnętrznych i zewnętrznych, lepszej jakości informacji zarządczej oraz usprawniania sposobu działania organizacji.

Nadzór eksploatacyjny pomoc dla użytkowników i szybkie reagowanie na błędy

Wypracowaliśmy formuły stałej opieki nadzoru eksploatacyjnego zdające egzamin w praktyce. Udostępniamy naszym klientom system internetowy obsługi zgłoszeń i monitorowania ich realizacji. W praktyce 95% zgłoszeń może być realizowane w ramach stałych planowanych spotkań poświęconych zwykle przede wszystkim pracom rozwojowym czy dodatkowym, a 5% wymaga interwencji natychmiastowej zwykle realizowalnych na zasadzie online. Usługa taka nie przeszkadza zatem w bieżącej pracy systemu w przedsiębiorstwie. W ramach nadzoru mieści się również dbanie o aktualizacje oprogramowania i ich zgodność z przepisami.

Wdrożenie precyzyjnie przeprowadzone pozwala z sukcesem uruchomić pracę systemu

Wdrożenie systemu informatycznego powinno uwzględniać szereg elementów związanych z zapewnieniem właściwej funkcjonalności, efektywności działania i ochrony przetwarzanych informacji. Zagadnienia te muszą być wzięte pod uwagę praktycznie na wszystkich etapach projektu – począwszy od wstępnego określenia wymagań a kończąc na uruchomieniu i oddaniu systemu do eksploatacji

Rozwój systemu – każdy system rośnie razem z firmą

Przygotowywanie oraz modyfikacja raportów. Wykorzystując fakt, że oprogramowanie COMARCH oparte jest o bazy danych SQL firmy Microsoft, mamy szerokie możliwości dodatkowego pozyskiwania z tych baz informacji w różnorodnych przekrojach, zarówno w odpowiednich miejscach funkcjonalnych oprogramowania, jak i możliwość pobierania danych poza programem bezpośrednio z baz danych. Mimo że pakiety posiadają standardowo dużą liczbę raportów i wydruków (szczególnie Optima i CDN XL), praktyka zarządzania zawsze prowadzi do konieczności pozyskania dodatkowych danych w układzie wynikającym z bieżących potrzeb.

Usługi specjalistyczne migracje danych, analizy danych, specjalne rozszerzenia, dedykowane oprogramowanie i inne

Mając rozpoznane dokładnie struktury baz danych oferujemy naszym Klientom przygotowanie oraz modyfikację raportów. Przygotowywanie dodatkowych modułów i aplikacji współpracujących. Powody jak powyżej, umożliwiają również przygotowywanie zarówno nowych funkcjonalności w ramach oprogramowania, jak i nowych modułów jako dodatki do tego oprogramowania. Wykonujemy również interfejsy umożliwiające współpracę oprogramowania obcego z pakietami Comarch.

Skip to content