Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/elektratoru/optima-torun.pl/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 65

Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /home/klient.dhosting.pl/elektratoru/optima-torun.pl/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 38

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/klient.dhosting.pl/elektratoru/optima-torun.pl/public_html/wp-content/plugins/awesome-support/vendor/ericmann/wp-session-manager/wp-session-manager.php on line 140
Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.0.1 i Comarch HRM 2021.0.1 - Elektra Toruń

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021.0.1 i Comarch HRM 2021.0.1

Szanowni  Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępne nowe wersje Comarch ERP Optima  2021.0.1 i Comarch HRM 2021.0.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim szereg zmian podnoszących wydajność programu w zakresie m.in. naliczania wypłat oraz księgowania dokumentów. Wprowadzono możliwość uzupełnienia kodu JPK_V7 na formularzu kategorii. Umożliwiono także nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wprowadzono kontrolę limitu 14 dni urlopu ojcowskiego.

Blisko 130  nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca
z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT-9M(10) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • Dodano możliwość uzupełnienia kodów związanych z plikiem JPK_V7 na formularzu kategorii i przeniesienia ich na dokument w rejestrze VAT.

Nowości Comarch ERP Optima 2021.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiono kopiowanie ustawień z innej firmy.
 • Wprowadzono dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja zawierające dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji.
 • Wprowadzono szereg zmian podnoszących wydajność programu, m.in. liczenia płac oraz księgowania.
 • Umożliwiono nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnej partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony.
 • Wprowadzono możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu.
 • Dodano możliwość drukowania kodów JPK_V7 na wydrukach Eko dla Faktur Sprzedaży (w tym Faktur VAT Marża, Faktur Zaliczkowych) oraz dla korekt.
 • Wprowadzono automat wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.
 • Umożliwiono dodanie wzorcowych schematów księgowych.
 • Z poziomu rejestru VAT wprowadzono możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/ płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu oraz seryjnej zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.
 • Wprowadzono funkcjonalność przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie
 • Dodano wydruk struktury wiekowej rozrachunków.
 • Wprowadzono kontrolę limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego.
 • Umożliwiono odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy.

Nowości Comarch HRM 2021.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono podział aplikacji na moduły: Samoobsługa pracownicza, Zarządzanie czasem pracy, Rozwój pracownika.
 • Dodano możliwość oceny pracownika metodą celów i kluczowych rezultatów (metoda OKR).
 • Wprowadzono możliwość planowania i zatwierdzania pracy zdalnej.
 • Umożliwiono dostęp do załączników do delegacji z poziomu Comarch ERP Optima.
 • Wprowadzono możliwość eksportu do arkusza Excel limitów nieobecności oraz nieobecności.
 • Zastosowano mechanizm automatycznego usuwania powiadomień ze strony startowej po upływie 30 dni, umożliwiając jednocześnie modyfikację tego ustawienia w konfiguracji aplikacji.

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • W Analizach BI na potrzeby raportowania z większych baz dodano raporty ograniczające zakres zaciąganych danych. Inną nowością dla dużych Klientów jest raport zbiorczego przeterminowania płatności. Dodano obszar ofert handlowych z CRM. Poza tym w dalszym ciągu rozwijany jest obszar analiz kadrowo płacowych. Dodano m.in. zestawienia czasu pracy, godziny nocne, przyczyny nieobecności, terminy badań.

Skip to content