ZARZĄDZANIE, RAPORTOWANIE I ANALIZY


OBIEG DOKUMENTÓW

 

Moduł ten usprawnia archiwizację dokumentów i zarządzanie nimi. Składa się na to możliwość przypisania dokumentu do katalogu czy też definiowanie procesów obiegu dokumentów w firmie. Funkcjonalność modułu umożliwia również kontrolę uprawnień operatorów do dostępu do dokumentów zebranych w poszczególnych katalogach. Uprawnienia te mogą dotyczyć dodawania, podglądu, edycji oraz usuwania dokumentów. Dokumenty mogą być przechowywane w systemie w postaci plików. Użytkownik może dowolnie opisać plik, nadać status i skojarzyć z elementem systemu Comarch ERP Optima lub dowolnym podmiotem. Dodatkowo może wyróżnić dokumenty spośród innych za pomocą definiowalnych cech (atrybutów). Pozwala to na swobodne wyszukiwanie oraz grupowanie według zadanego atrybutu. Dokumenty mogą być rejestrowane w programie albo poprzez fizyczny zapis pliku w bazie danych, albo tylko

poprzez wskazanie ścieżki dostępu do dokumentu, który jest zapisany na dysku komputera, bądź też przez zapis dokumentów w iBard24. Program umożliwia również współpracę ze skanerami i bezpośredni zapis dokumentu ze skanera w bazie danych lub na iBard24. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład przez biura rachunkowe lub firmy pracujące na wielu bazach danych. Część dokumentów, które mają być widoczne we wszystkich bazach firmowych, może być zapisywana właśnie w postaci dokumentów wspólnych. Dzięki temu Użytkownik uniknie wielokrotnego

wprowadzania dokumentów do różnych baz.

 

COMARCH ERP OPTIMA PULPIT MENADŻERA

 

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera to moduł systemu Comarch ERP Optima przeznaczony dla Klientów Biur Rachunkowych, właścicieli firm oraz menadżerów, kierowników różnych szczebli. Aplikacja ta zawiera wbudowane raporty dotyczące m.in. przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń,

informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd. Wszystkie dane są odczytywane z bazy danych Comarch ERP Optima, a Użytkownik ma do nich dostęp poprzez przeglądarkę internetową.

 

ANALIZY BUSINESS INTELLIGENCE

 

Mała firma potrzebuje tego samego co duża, tylko szybciej i taniej. W warunkach rynkowych zdarzają się sytuacje, gdy małe firmy konkurują z dużymi. Wtedy bardzo ważne jest, by ich decyzje i działania były szybkie i trafne. Jednak, aby móc sprawnie podejmować trafne decyzje, potrzebna jest gruntowna wiedza na temat przedsiębiorstwa. Przy coraz większej ilości danych o działalności firmy, trudniej jest wydobyć informacje o konkretnym obszarze, który nas interesuje w danym momencie. Arkusze Excel przestają wystarczać w dostarczaniu precyzyjnej informacji, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji strategicznych. Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence - intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Każda firma dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Analizy BI dla Comarch ERP Optima pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie firmą poprzez  dostarczanie kompletnej, wiarygodnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa na czas. Proponujemy pakiet ponad 100 predefiniowanych raportów, które pozwolą monitorować procesy zachodzące w firmie. Dodatkowo, możliwe jest samodzielne tworzenie i zmienianie już istniejących raportów stricte pod potrzeby informacyjne w danym

momencie. Sprawniejsze odkrywanie zależności między danymi umożliwia wiele form ich wizualizacji. W skrócie – Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence to lepszy wgląd w działalność firmy, przyspieszenie procesu podejmowania trafnych decyzji, spadek kosztów ponoszonych z tytułu przeprowadzanych analiz, oszczędność czasu

oraz możliwość monitorowania realizacji planów w danym okresie.