HANDEL Z MAGAZYNEM


Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznego wsparcia w obrocie towarami. Comarch ERP Optima moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułuFaktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami

w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych imagazynowych, takich jak:

 - Wydania i Przyjęcia Zewnętrzne,

 - Przyjęcia i Rozchody Wewnętrzne,

 - Przesunięcia Międzymagazynowe,

 - Zamówienia i Rezerwacje

 - Dokumenty Tax Free

 - Arkusze Inwentaryzacyjne

 

Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć:

 - ilości sprzedanego towaru lub usługi,

 - wartości sprzedanego towaru lub usługi,

 - podatku VAT wyliczonego na Fakturze źródłowej,

 - danych kontrahenta, nazwy towarów/usług, formy i terminu płatności.

i wiele innych.

 

Wielomagazynowość.

W obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów

w programie Comarch ERP Optima.

 

Inwentaryzacja.

Funkcja Inwentaryzacji pozwala na uzgodnienie stanów magazynowych w programie ze stanem rzeczywistym magazynu. Inwentaryzacja  składa się z trzech etapów:

Etap 1

– przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych,

Etap 2

– uzupełnienie stanów rzeczywistych

towarów w magazynie,

Etap 3

– utworzenie dokumentów korygujących stany (PW i RW).

 

Usługi złożone.

Aby usprawnić proces fakturowania, w programie możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych.

 

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe.

W programie Comarch ERP Optima dostępne są mechanizmy mające na celu ułatwienie obliczenia wartości akcyzy do zapłaty do Urzędu Celnego. W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu podatku akcyzowego na wyroby węglowe należy

składać do Urzędu Celnego comiesięczną deklarację AKC-WW, która również znajduje się w programie Comarch ERP Optima.

 

Deklaracja INTRASTAT.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązani zostaliśmy do składania deklaracji INTRASTAT. Konsekwencją wprowadzenia systemu INTRASTAT jest nałożenie na niektóre podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami  członkowskimi Unii  Europejskiej obowiązku przekazywania informacji  o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski i wywozie towarów z Polski na terytorium Wspólnoty. W związku z tą obligacją

w programie Comarch ERP Optima umożliwiono wyliczanie deklaracji Intrastat.