FAKTURY


Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 - Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),

 - Faktury Zakupu,

 - Faktury Pro Forma i zaliczkowej,

 - Paragonu,

 - Faktury RR,  

 - Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,

 - Faktur Korygujących,

 - Faktur VAT Marża,

 

Wielowalutowość.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej.

W walucie podawana jest zarówno wartość  poszczególnych pozycji jak i całego dokumentu.  Równocześnie wartość dokumentu jest przeliczana na walutę systemową. Informacje związane z płatnościami powstające w module Kasa/Bank są rejestrowane w systemie w odpowiedniej walucie.

 

Sprzedaż dedykowana.

W jednym miejscu zgromadzono kluczowe informacje na temat danego kontrahenta. Ma to na celu ułatwienie obsługi Klienta i przyspieszenie procesu sprzedaży. Za pomocą sprzedaży dedykowanej Użytkownik będzie miał od razu dostęp do informacji o warunkach płatności przyznanych kontrahentowi, jego zadłużeniu czy wpłaconych zaliczkach.

 

Współpraca z Sendit.pl

Funkcjonalność zamawiania przesyłek z poziomu programu Comarch ERP Optima to usługa abonamentowa, fakturowanie  odbywa się za okresy miesięczne. W programie Comarch ERP Optima możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl. Użytkownik może m.in. złożyć zlecenie nadania paczki, wydrukować list przewozowy oraz śledzić status przesyłki.