FAKTUROWANIE


Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 - Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),

 - Faktury Zakupu,

 - Faktury Pro Forma i zaliczkowej,

 - Paragonu,

 - Faktury RR,

 - Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,

 - Faktur Korygujących,

 - Faktur VAT Marża,

Wielowalutowość.

W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych pozycji jak i całego dokumentu. Równocześnie wartość dokumentu jest przeliczana na walutę systemową. Informacje związane z płatnościami powstające w module Kasa/Bank są rejestrowane w systemie w odpowiedniej walucie.

Sprzedaż dedykowana.

W jednym miejscu zgromadzono kluczowe informacje na temat danego kontrahenta. Ma to na celu ułatwienie obsługi Klienta i przyspieszenie procesu sprzedaży. Za pomocą sprzedaży dedykowanej Użytkownik będzie miał od razu dostęp do informacji

o warunkach płatności przyznanych kontrahentowi, jego zadłużeniu czy wpłaconych zaliczkach.