ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM


To możliwość wysyłania listy poleceń przelewu do banku obsługującego nasz rachunek (odpowiadającego rejestrowi bankowemu). Bank musi mieć określony format wymiany danych oraz poprawnie wypełnione wymagane pola. Użytkownik może skorzystać z listy dostępnych formatów w Comarch ERP Optima lub dodać własny format wymiany danych z bankiem. W programie Comarch ERP Optima jest też możliwość importu wyciągów bankowych z pliku tworzonego przez aplikację bankową. Mogą to być wyciągi bankowe zapisane w postaci pliku tekstowego oraz w formacie MT-940. W przypadku otrzymania pliku tekstowego z wyciągiem bankowym, którego format odbiega w swojej strukturze od tych domyślnie zdefiniowanych w programie, podobnie jak w przypadku eksportu wyciągów do pliku należy dodać nowy format importu. Dodatkowo System Comarch ERP Optima obsługuje wymianę danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.