CRM


Pod pojęciem CRM kryje się szeroko rozumiane zarządzanie relacjami z klientami. W programie Comarch ERP Optima dostępnych jest szereg funkcji, które ułatwiają obsługę klienta. Moduł CRM umożliwia rejestrację kontaktów i zadań związanych z klientami. Zadania możemy wyświetlić w formie graficznej w Terminarzu, który ułatwia planowanie spotkań oraz innych zadań. Dzięki zintegrowanej aplikacji Comarch ERP Optima Przypominacz można wyświetlać przypomnienia o zbliżających się terminach. Oprócz rejestracji kontaktów/zadań, możemy tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe. Ponadto moduł CRM w wersji Plus daje możliwość wykorzystania rozbudowanej funkcji windykacji.

 

Faktury cykliczne

są funkcją w module CRM stworzoną głównie z myślą o firmach, które okresowo

wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu wprowadzono w programie Comarch ERP Optima możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.

 

Comarch ERP Optima Przypominacz

to program zewnętrzny, który sprawdza zadania oraz faktury cykliczne dla operatora bezpośrednio w bazie danych i niezależnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla informacje o zbliżających się terminach. W programie wyświetlane

są również przypomnienia dla zleceń serwisowych wystawionych w module Comarch ERP Optima Serwis oraz przypomnienia dla poszczególnych etapów w module Comarch ERP Optima Obieg dokumentów.

 

Skrzynka pocztowa

umożliwia wysyłanie i odbieranie e-mali za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład do seryjnego wysyłania wydruków faktur, ponagleń zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych, deklaracji pracowniczych czy kwitków wypłat.

 

Szablony wiadomości.

Funkcjonalność wysyłki e-maili umożliwia tworzenie gotowych szablonów inaczej mówiąc wzorców wiadomości e–mail. Szablony mogą np. zawierać stałe teksty, które wykorzystywane są np. przy cyklicznej wysyłce e-maili. Szablonów może być wiele, w tym jeden domyślny.

 

Archiwizacja maili

umożliwia przeniesienie starych maili z bazy konfiguracyjnej i przechowywanie ich na serwerach iBard24. W prosty sposób można dotrzeć do maili i sprawdzić ich zawartość. W bazie danych pozostaje nagłówek wiadomości oraz związane z mailem informacje typu historia, dokumenty powiązane itp. Na serwer iBard24 przenoszone są

treść maila oraz załączniki.

 

Obsługa wiadomości SMS

poprzez Comarch ERP Optima można wysyłać wiadomości sms, dzięki czemu Użytkownicy mogą automatycznie informować swoich Klientów o nieuregulowanych płatnościach, o stanie realizacji ich zamówień, itp.

 

Ofertowanie.

Oferta Handlowa to propozycja sprzedaży towarów albo usług, która określa

istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży. Na dokumencie oferty handlowej, dla potencjalnego klienta ważne są referencje, informacje o firmie oraz produkcie, który oferujemy do sprzedaży, cena tego produktu, promocje. Oferta powinna być jasna, estetyczna, musi przyciągać uwagę oraz zawierać najbardziej potrzebne informacje. Taki dokument można stworzyć w programie Comarch ERP Optima. Utworzoną Ofertę Handlową, operator będzie mógł wydrukować, wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez siebie) szablon dokumentu ofertowego. Zapisaną Ofertę Handlową można również wysłać do kontrahentów drogą mailową. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, wówczas wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży.

 

CRM Plus. Windykacja należności

W module CRM Plus jest dostępny mechanizm automatycznej windykacji należności. Operator programu ma możliwość definiowania elastycznych schematów windykacji, na które może składać się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie kontaktów/ zadań związanych z takimi

kontrahentami, wysyłanie wiadomości sms, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty i wreszcie blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom. Wszystkie operacje wykonywane są automatycznie przez usługę Serwis Operacji Automatycznych – po zdefiniowaniu schematu windykacji ręczna ingerencja operatora programu nie jest już konieczna.