AKTUALNOŚCI


Nowe wersje Comarch ERP Optima 2018.5.1 i Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1!

 

Szanowni Państwo!

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wersje Comarch ERP Optima 2018.5.1 oraz Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1

Nowe odsłony systemów Comarch ERP Optima i e-Pracownik to przede wszystkim dostosowanie się do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) i do pozostałych zmian w przepisach prawnych a także ponad 50 nowości i ulepszeń, które
w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Wprowadzono funkcje ułatwiające wdrożenie procedur wynikających z wymagań RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) dotyczące zarządzania danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu w systemie: rejestr zgód na przetwarzanie danych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych, anonimizację danych osobowych kontrahenta i przedstawiciela uniemożliwiającą identyfikacji danej osoby.
 • Zautomatyzowano proces uwzględniania w pliku JPK_VAT faktur wystawionych
  do paragonów rozliczonych w deklaracji VAT-7.
 • Dostosowano wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3b (dla osób prowadzących działalność) do nowego wzoru opublikowanego na stronie ZUS.
 • Deklaracja AKC-WW (6). W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 273) dla deklaracji AKC-WW wprowadzono wersję formularza 6 oraz wydruk zgodny z tą wersją.
 • Wydruk Tax Free. Dostosowano wydruk dokumentu Tax Free zgodnie
  z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 521).
 • KGO – Rejestr BDO. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Fakturach Sprzedaży drukowany jest numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono wpisanie do 20 znaków w polu NIP.
 • Wprowadzono funkcję zapisywania działań wykonywanych przez operatorów
  w programie.
 • Dla wydruków EKO dodaliśmy wydruk Eko – Faktura Pro Forma: Wzór standard, Duplikat oraz umożliwiono seryjne drukowanie zaznaczonych faktur z wykorzystaniem wzoru wydruku Eko – wydruki seryjne: Wzór standard, Duplikat.
 • Umożliwiono seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście.
 • Dodano funkcjonalność automatycznego dodawania zerowego zestawienia czasu pracy za rozliczany miesiąc, podczas naliczania wypłaty etatowej dla pracowników rozliczanych Według zestawienia i nieobecnych cały miesiąc.

Nowości Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Mobilna aplikacja natywna na system iOS – Comarch HRM (Human Resource Management). Aplikacja pozwala skorzystać w wygodny sposób na telefonach iPhone z najważniejszych funkcji systemu (np. planowania i zatwierdzania urlopów). Pobierz i uzyskaj więcej informacji:  kliknij tutaj.
 • Poszerzono zakres rejestrowania w Historii Operacji czynności wykonywanych przez Użytkowników w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik.
 • Dodano informację dla administratora o dacie i statusie ostatniej synchronizacji danych w modelu usługowym.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programów do najnowszych wersji

Nowa wersja Comarch ERP XT

 

                   Udostępniliśmy dla Państwa kolejną aktualizację aplikacji Comarch ERP XT. Po ostatniej wersji ułatwiającej przygotowanie i wysyłkę obowiązkowego pliku JPK tym razem przygotowaliśmy między innymi możliwość rejestracji zaliczek na PIT-36 oraz PIT-36L. Bieżąca rejestracja zaliczek pozwoli w przyszłości złożyć deklaracje PIT-36 oraz PIT-36L.

 

Wśród innych zmian warto wspomnieć również o:

• możliwości tworzenia plików JPK_VAT w pakietach bez księgowości. Pliki JPK_VAT są tworzone na podstawie zapisów w Rejestrach VAT sprzedaży i zakupów, dlatego listy te są od teraz dostępne również pakietach Faktury lub Faktury+Magazyn

podpisie pliku JPK_VAT kwotą przychodu (podpisem niekwalifikowanym)

zapamiętywaniu najczęściej używanego wzorca wydruku dla danego kontrahenta

                              

 

Zapraszamy do korzystania z bazy wiedzy – pomoc.erpxt.pl i Poradnika przedsiębiorcy dostępnego na stronie www.erpxt.pl/poradnik-przedsiebiorcy/.

 

Przypominamy, że mikroprzedsiębiorcy pierwsze obowiązkowe pliki JPK_VAT będą składać na podstawie styczniowej sprzedaży i zakupów do dnia 25 lutego, dlatego zachęcamy do nie zostawiania tego obowiązku na ostatnią chwilę i złożenia już teraz. W razie wątpliwości, jak to zrobić, zachęcamy do przeczytania artykułu, w którym krok po kroku pokazujemy cały proces od przygotowania do wysłania pliku. A jeśli nadal potrzeba wsparcia, zachęcamy do zadawania pytań naszej społeczności na stronie spolecznosc.comarch.pl.

 

Nowa wersja Comarch Mobile 2018.1 już dostępna

 
 
 

 


                  Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji Comarch Mobile 2018.1. Największą zmianą w tej wersji jest rozwój obsługi promocji limitowanych, a także obsługa maksymalnej ilości pakietów. Dodano także szereg usprawnień w obsłudze wizyt handlowych takich jak planowanie wizyt bez określonych godzin oraz kopiowanie wizyt z jednego dnia.

 

 

Comarch Mobile 2018.1 to przede wszystkim:

 • możliwość określenia czy zdefiniowany limit dla promocji limitowanych ma być kontrolowany osobno dla każdego kontrahenta czy obowiązywać łącznie dla wszystkich kontrahentów,
 • obsługa maksymalnej ilości pakietów, dzięki czemu z promocji pakietowej, dla której został zdefiniowany taki limit, będzie można skorzystać tylko tyle razy na ile pozwala maksymalny limit,
 • możliwość planowania wizyt bez określonych godzin, dzięki temu przedstawiciel handlowy będzie mógł zaplanować wizyty całodzienne,
 • dodanie opcji kopiowania wizyt z jednego dnia, co umożliwi lepsze zarządzanie kalendarzem pracowników i z pewnością rozszerzy dotychczasową możliwość kopiowania tygodniowego planu wizy,
 • definiowanie dodatkowych parametrów, jakie przedstawiciel handlowy powinien zweryfikować podczas wizyty u klienta w ramach elementu wizyty: raport obecności oraz raport konkurencji,
 • możliwość przypisywania osoby kontaktowej do dodatkowego adresu kontrahenta, dzięki czemu pracownik będzie wiedział z kim należy się kontaktować w określonej lokalizacji,
 • rozwinięcie karty kontrahenta o dodatkowe obszary jakie można definiować, tj. powiat, opis,
 • możliwość zapisu zdjęć na zewnętrznej pamięci.

 

Comarch Mobile 2018.1 współpracuje z:

 • Comarch ERP Altum 2018.0.1, 2017.5.1
 • Comarch ERP XL 2018.1, 2017.1.1
 • Comarch ERP Optima 2018.2.1

 

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.2.1!

 

 

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję Comarch ERP Optima 2018.2.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwiono wysyłkę plików JPK dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz
  z odpowiednimi załącznikami.
 • Umożliwiono naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  z uwzględnieniem podziału przychodów i koszów na kapitałowe oraz pozostałe.
 • W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów
  z najmu prywatnego w stawce 12,5%.
 • Dostosowano wydruki Zaświadczenie Z-3 (dla pracowników) i Zaświadczenie Z-3a (dla zleceniobiorców) do nowych wzorów opublikowanych na stronie ZUS.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Udostępniono kolejne wydruki Eko – Faktura: (Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat).
 • Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep dodano osobną zakładkę
  e-Sklep, na którą przenoszone są dodatkowe informacje związane z danym zamówieniem. Wprowadzono także możliwość ustalenia statusu dostawy i statusu płatności na zamówieniach z Comarch e-Sklep.
 • Wprowadzono nowy algorytm bilansowania nadgodzin dobowych
  i średniotygodniowych
  z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych.
 • Dodano możliwość porównania wprowadzonych zmian na formularzu danych kadrowych pracownika w zestawieniu z poprzednim jego zapisem historycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2018.2.1.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu nowej wersji Comarch DMS 2017.3.2. W najnowszej wersji wprowadziliśmy szereg funkcjonalności ułatwiających użytkownikom Comarch DMS codzienną pracę z aplikacją.

Dynamiczny rozwój aplikacji stale powiększa zainteresowanie rynku jej wdrożeniem. W okresie od stycznia do października 2017 roku wartość sprzedaży Comarch DMS wzrosła o 72% w porównaniu do analogicznego okresu z roku poprzedniego. W 2017 roku na zakup aplikacji zdecydowało się już 33 nowych Klientów.

Pośród nowości warto wymienić często wskazywaną przez Państwa funkcjonalność logowania domenowego, pozwalającą na uruchomienie aplikacji w oparciu o domenę systemową. Innym ważnym elementem, który został rozbudowany jest mechanizm wyszukiwania dokumentów na listach. W wydanej wersji umożliwiliśmy wyszukiwanie dokumentów według dowolnej kontrolki dodanej do szablonu dokumentu, w tym wyszukiwanie według informacji wprowadzonych do kontrolki typu dane tabelaryczne.

Poniżej przedstawiamy przykład możliwości mechanizmu wyszukiwarki.

Comarch_DMS_2017.3.2_1_7da0509a53_b3da8d6217.jpg.jpg

Wyszukanie frazy i zawężenie listy:

Comarch_DMS_2017.3.2_v2_1_c1939526d1_25b3da25fa.jpg.jpg

 

 

Poniżej prezentujemy listę głównych zmian i nowości wprowadzonych w wersji 2017.3.2:

 

            Wprowadzenie możliwości logowania domenowego.

            Rozbudowa konfiguracji mechanizmu wyszukiwania zaawansowanego.

            Rozbudowa możliwości konfiguracyjnych kontrolki „Dane tabelaryczne”.

            Dodanie możliwości współpracy Comarch DMS z Comarch ERP Optima 2018.0.1.

            Udostępnienie do współpracy z Comarch DMS 2017.3 aplikacji Comarch Mobile DMS na platformy iOS i Android.